اطلاعـات عمـومی بيمـارستان تهـران


بيمارستان تخصصی تهران؛

 با نيم قرن تجربه اندوزی توانسته است در دوره های مختلف پاسخگوی نيازهای بيماران باشد اين مركز درمانی با تخصص های مختلف با هدف ارائه خدمات درمانی به شهروندان تهرانی و هموطنان گرامی با تكيه بر توانمندی ها، دانش تخصصی و تجربه موجود توانسته است جايگاه خود را به عنوان يك مركز درمانی قابل اعتماد در كشورهای همسايه نيز نهادينه سازد. برآنيم كه با برنامه ريزی هدفمند و آينده نگرانه نقش پررنگ تری را در جهت ارائه خدمات با كيفيت به بيماران و همراهان با هدف جلب رضايتمندی آن ها ايفا نمائيم.

 

 

 

فعاليت های بيمارستان در زمينه جراحی ( جراحی عمومی، زنان و زايمان، گوش و حلق و بينی ENT، ارتوپدی، پلاستيك، جراحی مغز و اعصاب، كليه و مجاری ادرار ) و تخصص های داخلی (قلب و عروق، خون و انكولوژی، ريه، گوارش، مغز و اعصاب، غدد، كليه و فشارخون،  روانپزشكی، عفونی و تب ) می باشد. اعمال جراحی كم تهاجمی پيشرفته، حضور اساتيد فرهيخته و وجود دستگاه های مجهز و پيشرفته در اتاق عمل، واحد تصويربرداری، آزمايشگاه، وجود بخش های مراقبت ويژه    ( ICU جراحی، ICU داخلی وCCU ) و اورژانس از ديگر امتيازات اين بيمارستان است. واحدهای پاراكلينيك بيمارستان شامل آزمايشگاه، پاتوبيولوژی، فيزيوتراپی، تصويربرداری، داروخانه و درمانگاه می باشد. بیمارستان همچنين شامل واحدهای اداری، مالی و پشتيبانی است.

 

 

ما همواره بر اين باور هستيم كه بتوانيم با تمركز بر شايسته سالاری خدمات ارزنده و ماندگاری به هموطنان عزيز و ساير بيمارانی كه از خارج كشور مراجعه می نمايند در مسير پيشرفت و ارتقا خدمات بهداشتی درمانی ارائه نمائيم.

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.