رسالت، چشم انداز و ارزش ها

رسـالت

بيمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی تهران رسالت ارائه خدمات درمانی، تشخيصی و توانبخشی به كليه مراجعين بيمارستان را به عهده دارد‌، به نحوی كه بهترين نتيجه درمانی و بالاترين رضايت مراجعين تأمين شود و اين مهم با بهره‌مندی از همكاران مجرب و پرسنل دلسوز در ارائه خدمات به موقع و با كيفيت بالا با احترام به حقوق‌گيرندگان خدمت ميسر می گردد.

 

چشم انداز‌ (‌Vision‌)

 

ارزش‌ها (‌Values‌)

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.