بیمه های طرف قرارداد

 

همان طور كه از نام بيمه درمان تكميلی پيداست اين بيمه تكميل كننده بيمه های پايه در پوشش مالی خدمات پزشكی اعم از تشخيص، درمان و توانبخشی می باشد، با دارا بودن بيمه تكميلی مي توانيد با خيال آسوده به بيمارستان تهران مراجعه كنيد و نگران هزينه درمان نباشيد ولی به خاطر داشته باشيد پيش از مراجعه از طرف قرارداد بودن بيمارستان تهران با بيمه تكميلی اطمينان حاصل نمائيد.

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.