تاريخچـه بيمـارستان تهـران

 

 

بيمارستان تهران در سال۱۳۴۶ در خيابان كريم‌خان‌زند، خيابان مديری (‌شهيد حسينی فعلی) ‌با بخش‌های زنان و زايمان،‌ داخلی، ‌اطفال و جراحی با ظرفيت ۶۰ تخت خواب توسط چند تن از اساتيد دانشكده پزشكی تهران افتتاح شد و جزء اولين بيمارستان‌های خصوصی بود كه در آن زمان بنا گرديد.

 

 

 


نام بعضی از متخصصان و اساتيد خوشنام جامعه پزشكی كه پايه گذار و افتتاح كننده اين بيمارستان‌ بوده اند به شرح زير ‌می باشد.

 

در زمان جنگ تحميلی يك بخش كامل با تمام امكانات، پزشكان و پرسنل به طور رايگان برای خدمت به مجروحين عزيز جنگ اختصاص داده شد تا به طور شبانه‌روز‌ی به مداوا و ارائه خدمات به اين گروه از بيماران بپردازد.

در طول سال‌ها به تدريج با گسترش تخصص‌های مختلف و بازسازي بخش‌ها و خريداری سيستم‌هاي جديد بيمارستان تبديل به بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی ۱۰۰ تختخوابی شد.
با احداث ساختمان جدید و برقراری ارتباط با ساختمان قدیمی ، تعدادی از واحدها به ساختمان مورد نظر انتقال داده شده و با توجه به افزایش فضای قابل بهره برداری در قسمتهای  بستری و پاراکلینیک امکان ارتقاء ارائه خدمات بالینی به بیماران فراهم گردیده است .

 اگر بخواهيم نگاهی اجمالی بر عملكرد بيمارستان تهران داشته باشيم بايد گفت‌، بيمارستان تهران با بهره‌مندی از پزشکان مجرب و پرستاران دلسوز و نیز تکیه بر اصل بیمارمداری توانسته در ارائه خدمات فوق‌تخصصی به بيماران پيشگام باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.