پيام رياست

اهتمام و فعاليت ما همواره بر اين اصل استوار بوده است كه خدمتي متنوع و ارزنده با روش های نوين در حوزه سلامت با برخورداری از توان علمي، همت و تلاش متخصصين و در سايه تعامل پزشكان، پرستاران و نيروهای جوان، پرانگيزه و توانمند به بيماران و مراجعه كنندگان بيمارستان تهران ارائه نمائيم و قطعاً تعهد به نوآوری و تضمين كيفيت بالای خدمات با نظم بيشتر ضامن حفظ رابطه بلند مدت با بيماران و خانواده های گرامی آن ها و تداوم اين ارتباط می گردد.

اين نكته مهم را در نظر داشته باشيد كه پزشكی هنری دشوار است و نياز جدی به مشاركت گروهی دارد، لذا پزشكان بايد به يك زبان مشترك رسيده تا بتوانند از لحاظ دانش و تجربه در كنار يكديگر و در قالب يك تيم به حل مشكلات بيماران بپردازند.

هر يك از پزشكان تمايل به ارائه خدمات پزشكی به بهترين نحو ممكن براي بيمارانشان را دارند، از اين رو ديدن شادی بيمار پس از حصول سلامتی رضايت خاطر را براي پزشك به ارمغان خواهد آورد كه اين امر خود عامل اصلی برای ايجاد انگيزه بيشتر در ارائه خدمات حرفه ای پزشك می باشد. سعی و تلاش  ما بر اين است تا بتوانيم در مسير تحقق اهداف فوق  همراه شما عزيزان در جهت افزايش سطح انتظارات، ميزان آسايش و رفاه بيماران و بر طرف سازی نيازهای مرتبط با دارو و درمان، گامی شايسته در محيطی آرام برداريم.

 

اميد است اين ديدگاه ميزان رضايتمندی بي نظير شما عزيزان از عملكرد ما در جهت ارتقا سلامت، فراهم سازی خدمات بازتوانی و پيشبرد اهداف اين مجموعه را در پی داشته باشد.

همواره نظرات ارزشمند شما باعث پيشرفت و بهبود خدمات رسانی بهتر و افزودن خدمات جديد ما بوده است از اين رو مشتاقانه منتظر ارسال ايده ها، پيشنهادات و انتقادات شما عزيزان هستيم.

 

                                                      

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.