اعضای هيئت مدیره و معاونیین

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.