منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بيماران:

باتوجه به اين كه سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی از مهم ترين ابعاد وجودی هر فرد بوده و تأمين آن بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی از مهم ترين تعهدات حاكميت در جمهوری اسلامی ايران است و بر اين اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خود را در قبال ارائه مطلوب خدمات سلامت برای آحاد جامعه مسئول مي‌داند.

نظام سلامت كارآمد نيازمند مشاركت فعالانه و تعامل مناسب ميان گيرندگان و ارائه كنندگان خدمات سلامت است. مراكز ارائه‌ی خدمات سلامت، بايد نهادی برای درك و احترام به حقوق و مسئوليت‌های گيرنده خدمت، خانواده‌ی آنان، پزشكان و ساير مراقبت‌كنندگان باشد.

منشور حقوق بيمار در پنج محور كلی تنظيم گرديده است.

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.