سونوگرافی

 

سونوگرافی بيمارستان تهران  در موارد زير آماده خدمت رسانی می باشد  :

ساعت كار سونوگراافی هر روز صبح ۸ لغايت ۱۳

بعدازظهرها يكشنبه تا چهارشنبه ۱۵:۳۰ لغايت ۱۹:۳۰

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.