پذیرش

 

اهميت رضايت بيمار از خدمات دريافتی يكی از اركان سيستم های ارتقای كيفيت می باشد يكی از خدمات ارائه شده به بيمار پذيرش و جنبه های مختلف آن می باشد. چنانچه رضايت بيمار از نحوه پذيرش مورد توجه قرار گيرد ديگر فرآيندهای ارايه خدمت در حين بستری را نيز تحت تاثير قرار می دهد، رضايت از پذيرش بيمار جنبه های مختلفی دارد شامل نحوه برخورد پرسنل با بيمار، ميزان زمان انتظار برای بستری، برخورد پزشك و پرسنل درمانی بيمار، بحث مالی پذيرش و بستری شدن بدون مشكل در بخش می باشد.

بخش پذیرش اغلب به عنوان قلب بیمارستان نامیده میشود،و به عنوان انتظام دهنده اعزام بیماران و توزیع کننده امکانات بیمارستان عمل می کند واحد پذیرش هدایت کننده بیماران و اولین نقطه تماس با بیماران و اقوام انهاست. لذا عملکرد آن و حفظ روابط عمومی بالا و برخورد مناسب با بیمار و همراهان وی در موفقیت بیمارستان بسیار مهم است.

 

لطفا قبل از مراجعه به واحد پذیرش بیمارستان موارد زیر را با دقت مطالعه فرمایید :

 

مدارك لازم جهت پذيرش بيماران  بستری

۱. ارائه كارت شناسايی معتبر (شناسنامه .كارت ملی و برای اتباع خارجی گذرنامه)

۲. ارائه معرفی نامه بيمه تكميلی ترجيحا در زمان پذيرش

۳. در موارد اورژانس در صورت عدم ارائه كارت شناسايی معتبر به هنگام پذيرش تحويل آن حداكثر تا ۱۲ ساعت بعد از بستری

 

 نحوه پذيرش بيماران بستری

۱. مراجعه بيمار به واحد پذيرش با دستور پزشك

۲. ارجاع بيمار به واحد حسابداری

۳. انجام اقدامات لازم جهت تشكيل پرونده در واحد پذيرش

۴. اخذ رضايت نامه های مورد نياز در واحد پذيرش

۵. هماهنگی با بخش مورد نظر جهت اختصاص تخت

۶. انتقال بيمار به بخش

 

ساعت کار واحد پذیرش 

واحد پذیرش بیمارستان تهران به صورت شبانه روزی در خدمت بیماران محترم می باشد .

 

بیماران محترم بعد از انجام فرآیند پذیرش توسط همکاران مجرب و دلسوز  بیمارستان تهران به بخش مورد نظر راهنمایی خواهند شد .

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.