ترخیص بیماران بستری

۱.اعلام دستور ترخيص در پرونده توسط پزشك معالج.

۲.انتقال پرونده به واحد ترخيص.

۳.تنظيم صورتحساب با مهر بيمارستان.

۴.تحويل پرونده به صندوق جهت تسويه حساب.

۵.كليه امور مربوط به ترخيص بيماران بستری از طريق واحد ترخيص انجام می گيرد.

۶.تحويل برگ خروج به بخش و درب نگهبانی جهت ترخيص بيمار.

 

در هنگام ترخيص اطمينان حاصل نمائيد اطلاعات و مدارك ذيل را دريافت نموده ايد:

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.