برنامه کلینیک ها

لطفا تخصصی که میخواهید را انتخاب کنید

 جراحی

۱۴

 

برنامه کلینیک تخصصی و فوق تخصصصی بیمارستان تهران

ساعت روز پزشک تخصص
۱۱-۱۳ چهارشنبه جناب آقای دکتر کوروش شمیمی جراحی عمومی
۱۱-۱۳ شنبه جناب آقای دکتر شروین شیبانی جراحی عمومی
۱۱-۱۳ دوشنبه جناب آقای دکتر ناصر رهبر جراحی عمومی
۱۳-۱۴ سه شنبه جناب آقای دکتر عزت اله حقگذار جراحی پلاستیک
۱۳-۱۵ ‍ پنج شنبه جناب آقای دکتر عزت اله حقگذار جراحی پلاستیک
۱۳-۱۵ شنبه جناب آقای دکتر هومن شریعت زاده جراحی دست
۱۳-۱۵ پنج شنبه جناب آقای دکتر هومن شریعت زاده جراحی دست
۱۳-۱۵ یکشنبه جناب آقای دکتر حمید بهتاش جراحی ستون فقرات
۱۲ - ۱۳ دوشنبه جناب آقای دکتر امیر شقاقی ارتوپدی
۱۳-۱۵ پنج شنبه جناب آقای دکتر مهرداد بحر آبادی ارتوپدی
۱۵-۱۷  شنبه جناب آقاي دكتر هومن یحیی زاده

جراحی زانو

۱۴-۱۶ سه شنبه جناب آقاي دكتر رضا شفيع پور

جراحی زانو

۹-۱۱ سه شنبه جناب آقای دکتر بیژن شاهرخی زنان و زایمان
۱۵-۱۷ سه شنبه جناب اقای دکتر حبیب اله بلداجی زنان و زایمان
۱۰-۱۲ يكشنبه سرکار خانم دکتر رویا موحد زنان و زایمان
۱۵-۱۷ سه شنبه سرکار خانم دکتر فرحناز امینی زنان و زایمان
۱۵:۳۰ -۱۸ یکشنبه سرکار خانم دکتر حمیده شبگرد مقدم زنان و زایمان
۱۵-۱۷ یکشنبه و سه شنبه جناب آقای دکتر سهراب شهزادی جراحی مغز و ستون فقرات
۱۴-۱۸ دوشنبه و چهارشنبه جناب آقای دکتر مهرداد پازوکی جراحی مغز و ستون فقرات
۱۱-۱۴ روزهای زوج جناب آقای دکتر سرژیک آزاریانس داخلی مغز و اعصاب
۱۴-۱۶ شنبه سرکار خانم دکتر شیوا امامی داخلی مغز و اعصاب
۱۲-۱۴ یکشنبه و سه شنبه سرکار خانم دکتر شیوا امامی داخلی مغز و اعصاب
عصر شنبه تا چهارشنبه جناب آقای دکتر شهریار مشرفی جراحی کلیه و مجاری ادرار
۱۵-۱۷ سه شنبه جناب آقای دکتر سعید صفر نژاد داخلی
۹ -۱۱ پنج شنبه جناب آقای دکتر همایون مهران داخلی
۱۱ - ۱۲   جناب آقای دکتر داریوش کمال هدایت قلب و عروق
۹ -۱۲ شنبه - دوشنبه - سه شنبه -پنج شنبه جناب آقای دکتر بهروز مشایخی قلب و عروق
۹ - ۱۱ یکشنبه جناب آقای دکتر بهروز مشایخی قلب و عروق
۱۰ - ۱۲:۳۰ چهارشنبه جناب آقای دکتر بهروز مشایخی قلب و عروق
۱۴ - ۱۶ شنبه سرکار خانم دکتر سودابه سید زمانی قلب و عروق
۱۴ - ۱۵ چهارشنبه سرکار خانم دکتر سودابه سید زمانی قلب و عروق
۱۴ - ۱۸ یکشنبه تا سه شنبه سرکار خانم دکتر یاسمن قطبی قلب و عروق
۱۴ - ۱۵ دوشنبه جناب آقای دکتر عبدالعلی شهراسبی آنکولوژی خون
۱۵ - ۱۷ یکشنبه و سه شنبه جناب آقای دکتر کریم نصیرزاده آنکولوژی خون
۱۳ - ۱۴ شنبه سرکار خانم دکتر لاله قانعی غدد و دیابت
۱۰ - ۱۲ دوشنبه جناب آقای دکتر فریدون پروشانی نفرولوژی
۱۵ - ۱۷ يكشنبه سرکار خانم فرین رشید فرخی نفرولوژی
۱۲ - ۱۳ دوشنبه - چهارشنبه - پنج شنبه جناب آقای دکتر هومن هوشنگی گوارش
۱۶ - ۱۷ شنبه و یکشنبه جناب آقای دکتر جواد رستگار مقدم گوارش
۱۱ - ۱۲ سه شنبه جناب آقای دکتر جواد رستگار مقدم گوارش
۱۵ - ۱۶ چهارشنبه جناب آقای دکتر بيژن  زرسازگار گوارش
 ۱۱ - ۱۲ دوشنبه جناب آقای دکتر کامران درخشان اعصاب و روان
۱۴ - ۱۶ چهار شنبه جناب آقای دکتر علیرضا نعمتی ریه
۱۳ - ۱۴ شنبه جناب آقای دکتر فريد علي احیایی گوش و حلق وبینی
۱۲ - ۱۳:۳۰ یکشنبه  جناب آقای دکتر افشين قاسمی گوش و حلق وبینی
۱۲ - ۱۳  سه شنبه  جناب آقای دکتر افشين قاسمی گوش و حلق وبینی

 

 

داخلی کلینیک : ۲۲۱۹-۲۳۱۹

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.