بخش داخلی ۴

بخش داخلي ۴ در طبقه چهارم ساختمان شماره ۱ بيمارستان تهران واقع شده است . اين بخش شامل ۱۹ تخت ، پنج اتاق خصوصی ، پنج اتاق عمومی همراه با پرستاران مجرب و دلسوز می باشد .اكسي‍‍ژن سانترال  و زنگ اخبار در بالای تخت ها تعبيه شده است . اتاق ها دارای امكانات رفاهی كامل شامل تلويزيون  ، سيستم خنك كننده و گرم كننده  مركزی ،سرويس بهداشتی و ايتنرنت رايگان پرسرعت  می باشد .

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.