مانور اطفاء حريق و نجات

برگزاری مانور اطفاء حريق و نجات بيمارستان تهران

با توجه به لزوم آمادگی تمامی پرسنل بيمارستان تهران در زمينه عملكرد مناسب در زمان وقوع بحران و بلايا، نياز به برگزاری تمرين های متعدد با موضوعات متنوع در زمينه بحران و بلايا برای پرسنل می باشد به همين منظور هماهنگی های لازم در جهت برگزاری مانور اطفاء حريق و نجات با ايستگاه ۱۸ آتش نشانی صورت گرفت.

 

 

به گزارش روابط عمومی بيمارستان تهران؛ اين مانور با همكاری و مشاركت ايستگاه ۱۸ آتش نشانی و با شبيه سازی شرايط بحرانی و سناريوی از پيش تعيين شده از طبقه يك ساختمان شماره ۲ بيمارستان تهران به علت اتصالی كابل برق در واحد دبيرخانه آغاز گرديد.

 بنا به اين گزارش، عملياتی چون قطع برق، غيرفعالسازي آسانسورها، خروج سريع كاركنان از راه پله ها، انتقال  مصدومان فرضی به اورژانس و ... در اين مانور انجام شد. بر اساس برنامه ريزی دقيق صورت گرفته مانور با مشاركت  و همكاری نيروی اطفاء حريق و امداد و نجات، ماموران نيروی انتظامی، اورژانس، تكنسين ها و پرسنل بيمارستان تهران  صبح جمعه ۱۹ مهر ماه ۹۸ در ساختمان شماره ۲ بيمارستان تهران واقع در خيابان كريمخان، خيابان سنايی، ميدان سنايی  برگزار گرديد. 

 

 

هدف اصلی در اين مانور؛ افزايش مهارت و آگاهی پرسنل در برابر حوادث احتمالی غير مترقبه و انجام بهترين اقدامات از زمان وقوع حريق تا رسيدن نيروهای آتش نشانی همچنين ايجاد هماهنگی نيروهای امداد و نجات و امنيت درون سازمانی و برون سازمانی و سنجش نقاط ضعف و قوت در راستای عملياتی كردن مديريت بحران در بيمارستان تهران بود.

  پس از پايان مانوردر روز دوشنبه ۲۲ مهرماه جلسه بررسی مانور با حضور رياست ايستگاه ۱۸ آتش نشانی   دربيمارستان تهران برگزار گرديد عملكرد واحدها مورد بررسی قرار گرفت و نواقص مشاهده شده به منظور انجام   اقدامات اصلاحی بيان گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.