برگزاری مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاکویی

                                                                            جابجائی در مسئوليت ها امری عادی است و نشانه پويائی است.

پالايش نيروی انسانی و ظرفيت سازی موجب رشد و تعالی سازمان ها است و به كارگيری نيروی انسانی كه دارای انگيزه محكم و بالائی هستند قطعاً موجب رشد و توسعه در جهت اهداف سازمانی خواهد شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی بيمارستان تهران؛

مراسم توديع جناب آقای دكتر جواد كاكوئی مديريت محترم بيمارستان تهران در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ با

حضور جناب آقای دكتر شروين شيبانی عضو محترم هيئت مديره، مديران و مسئولين واحد ها در اتاق جلسات برگزار شد.

در ابتدای اين مراسم آقای دكتر شيبانی ضمن اشاره به بعضی از ويژگی های مديريتی آقای دكتر كاكوئی در طی مدت مسئوليت

ايشان در يك سال گذشته برای ايشان آرزوی موفقيت نمودند.

آقای دكتر كاكوئی نيز طی سخنانی ضمن تشكر از اعتماد مديرعامل محترم در طی مدت گذشته از همكاری تمام كاركنان

قدردانی نمودند.

پس از پذيرايی جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه يافت.

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.