دعوت به همکاری

لطفا مشخصات خود را وارد کنید و رزومه خود را در انتهای فرم، ضمیمه و ارسال کنید.


لطفا رزومه خود را ضمیمه کنید:

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.